Υπηρεσίες

Σχεδιαστικές λύσεις και προτάσεις από την ομάδα αρχιτεκτόνων και διακοσμητών μας, οι οποίες προσφέρουν με λεπτομέρεια, ακρίβεια και σαφήνεια μια πλήρη εικόνα του έργου, μέσω αναλυτικών αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις-όψεις-τομές), φωτορεαλιστικών απεικονίσεων και κατασκευαστικών πληροφοριών.
Το αποτέλεσμα αποδίδεται πάντα σε συνάρτηση των προσδοκιών και απαιτήσεων του σύγχρονου επαγγελματία, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου που προβλέπεται για κατασκευή.

Μελετητικές υπηρεσίες

Προϋπολογισμός της κατασκευής, με αναλυτικές προμετρήσεις και περιγραφές, όλων των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, κατόπιν συμφωνίας επί των κατασκευαστικών σχεδίων, παρέχοντας ανταγωνιστικές και προσιτές τιμές.

Υπηρεσίες κοστολόγησης

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους έργου, ανεξαρτήτως μεγέθους και τόπου κατασκευής, μετατρέποντας την αρχιτεκτονική μελέτη πραγματικότητα. Η εκτέλεση του έργου πραγματοποιείται με υπευθυνότητα και απόλυτο συγχρονισμό, από τα εξειδικευμένα συνεργεία και τον επιβλέποντα εργοδηγό, επιτυγχάνοντας με επιτυχία έργα μεγάλης κλίμακας και υψηλής ποιοτικής κατασκευής, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Στα πλαίσια της κατασκευαστικής μας δραστηριότητας αναλαμβάνουμε και την υλοποίηση αρχιτεκτονικών μελετών, οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί από το επιτελείο της εταιρίας μας.

Υπηρεσίες κατασκευής

Μετά την αποπεράτωση του έργου παρέχουμε πλήρη συντήρηση με A.S.S. (After Sales Service), από τα συνεργεία μας με άμεση εξυπηρέτηση.

Υπηρεσίες συντήρησης

– Αρχικά αναλύουμε τις επιθυμίες του αγοραστικού κοινού με επιστημονικές μεθόδους (πχ γκάλοπ, ερωτηματολόγια) και μελετάμε τις τάσεις της εποχής (χρωματικές επιλογές, στυλ διακόσμησης, τρόπος παρουσίασης προϊόντων κλπ). Προχωρώντας στον προγραμματισμό του τρόπου και του κόστους λειτουργίας – παρουσίαση και κοστολόγηση προϊόντος/τεχνολογίας, μισθοδοσία, καταλληλότητα χώρου με ανάλογο ενοίκιο – συνθέτονται τα βασικά συστατικά για την προβολή ισχυρής εικόνας στο ευρύ κοινό.
– Σας προτείνουμε και βοηθάμε την επιλογή του brand (κατοχύρωση – εδραίωση ονόματος και σήματος στον χώρο) της εταιρείας ή του προϊόντος/τεχνολογίας σας.
– Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, ανακαίνιση και κατασκευή του καταστήματος έπειτα από διεξοδική μελέτη και επηρεάζοντας άμεσα την εικόνα που θα προβάλει η νέα εταιρεία. Η αναγνωρισιμότητα είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη διαμόρφωση και διακόσμηση του καταστήματος. Ο χώρος πρέπει να διαθέτει τα σωστά χαρακτηριστικά (πχ. εργονομία και λειτουργικότητα, δυνατότητα ανάδειξης συγκεκριμένων προϊόντων, διαχρονικότητα, μη εξαρτημένο από την τοποθεσία κλπ) ανάλογα με το αντικείμενο της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται γερές βάσεις για την ανάπτυξη και εξέλιξη της επωνυμίας σας.
– Ένα ισχυρό και ευρέως γνωστό brand βοηθάει στην γρηγορότερη δικτύωση franchising. Το εύρος της αποδοχής από το κοινό αυξάνεται σχεδιάζοντας σε βάθος τον τρόπο πώλησης franchise. Αναζητούμε νέους franchisee (δικαιοδόχους) και εξασφαλίζουμε την ορθή και ομαλή εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του δικτύου. Για τα νέα καταστήματα προτείνουμε πιθανά στελέχη (προσωπικό, διοίκηση) και συμβάλουμε στην κατάρτιση των ατόμων που θα στελεχώσουν τις νέες επιχειρήσεις από μια ομάδα ειδικών.

Υπηρεσίες Branding