Μελέτη και Διακόσμηση Φαρμακείου στην Αθήνα

 • Μελέτη στην Αθήνα
 • Ανακαίνιση στην Αθήνα
 • Κατασκευή στην Αθήνα
 • Διακόσμηση στην Αθήνα
 • Μελέτη ανακαίνισης στην Αθήνα
 • Μελέτη κατασκευής στην Αθήνα
 • Μελέτη διακόσμησης στην Αθήνα
 • Μελέτη σχεδιασμός στην Αθήνα
 • Σχεδιασμός ανακαίνιση στην Αθήνα
 • Σχεδιασμός κατασκευή στην Αθήνα
 • Σχεδιασμός διακόσμηση στην Αθήνα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Οι δύσκολοι καιροί που διανύουμε επιβάλλουν στον φαρμακοποιό να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να αναλάβει μόνος του πρωτοβουλίες που θα φέρουν την ευημερία της επιχείρησής του. Ο επιστημονικός του χώρος καλείται να αποκτήσει εμπορικότητα και ανθρωποκεντρικότητα ώστε να προσελκύσει το αγοραστικό κοινό και να το κατευθύνει σε αυξημένες αγορές.
Βαδίζοντας προς αυτή την πορεία, ο φαρμακοποιός στη Νίκαια εμπιστεύθηκε την εξειδικευμένη εταιρεία Innovo Constructions για την μελέτη του χώρου του σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Η ελκυστικότητα εξασφαλίζεται με την υψηλή αισθητική, την λειτουργικότητα και την εφαρμογή τεχνικών merchandising κατά τον σχεδιασμό.

Ο χώρος του φαρμακείου γίνεται «σημείο αναφοράς» για την ομορφιά της γυναίκας και την περιποίησή της. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες του φαρμακείου στη Νίκαια υποστηρίζονται λειτουργικά και προβάλλονται με την δημιουργία μιας ειδικής περιοχής μέσα στο χώρο πώλησης με πάγκο, καθρέφτη και δυο θέσεις καθισμάτων. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται η μέριμνα του φαρμακοποιού για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Παράλληλα ενισχύεται η ανάπτυξη διαπροσωπικών συζητήσεων, η παροχή συμβουλών και η σύναψη σχέσεων εμπιστοσύνης σε βάθος χρόνου.

Κατά την μελέτη για την κατασκευή του φαρμακείου δόθηκε έμφαση στη διαφάνεια των μορφών και στον φωτισμό που συμβάλουν στην αποδοτικότερη οπτική επικοινωνία του ατόμου μέσα στον χώρο. Η γόνδολα και η βιτρίνα που βρίσκεται κεντρικά του φαρμακοπωλείου επιτελούν τον σκοπό τους επιτρέποντας στον πελάτη να βλέπει πίσω από αυτές, αυξάνοντας έτσι τα οπτικά ερεθίσματα. Ο διάχυτος ήπιος γενικός φωτισμός έρχεται σε αντίθεση με τον φωτισμός έμφασης μέσα στις βιτρίνες, προτρέποντας το μάτι να πέφτει κατευθείαν πάνω στο εμπόρευμα.

Ο στόχος της Innovo Constructions για ένα πρωτότυπο φαρμακείο με ξεχωριστή ταυτότητα είναι πλέον γεγονός. Η συνεχής κατάρτιση του εργατικού δυναμικού για την μελέτη, κατασκευή και ανακαίνιση του φαρμακείου το κρατάει σε επαγρύπνηση για τις νέες εξελίξεις προσαρμόζοντας συνεχώς τις λύσεις του στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Δείτε περισσότερα Φαρμακεία