Μόνωση Πατωμάτων

Σε μία σωστή ανακαίνιση καταστήματος, το πάτωμα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε κατά την κατασκευή στήριξης, να παρέχει μόνιμα τις εξής απαιτητικές αλλά στάνταρ προδιαγραφές.:

 • Σταθερότητα, ομαλότητα της επιφάνειας και ασφάλεια – τα φορτία που παρέχονται από το σχέδιο πρέπει να μεταδίδονται από το πάτωμα στην κατασκευή στήριξης χωρίς ζημιές ή μόνιμες παραμορφώσεις.
 • Ακουστική προστασία -σύμφωνα με το Πρότυπο SRPS U.J6.201, το ταβάνι ανάμεσα σε δύο επίπεδα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις για τη μικρότερη τιμή στην ισχύ της ακουστικής μόνωσης Rw of 52dB και τη μεγαλύτερη τιμή του επιπέδου πρόσκρουσης του ήχου Lw of 68dB.
 • Θερμική προστασία- σύμφωνα με τις τεχνικές συνθήκες για την θερμική προστασία των κτιρίων, όπως το Πρότυπο SRPS U.J5.600
 • Πυροπροστασία -οι κανονισμοί πυροπροστασίας είναι σαφείς: σε περίπτωση φωτιάς, ή κατά τη διάρκεια αποσύνθεσης των πατωμάτων, δεν πρέπει να ελευθερώνονται τοξικά αέρια, τα οποία είναι δηλητηριώδη, αυξάνουν τον κίνδυνο εισπνοής από διασώστες και παγιδευμένους και δυσκολεύουν τη διάσωση.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται συγχρόνως με τη χρήση μόνωσης πετροβάμβακα Knauf Rock.

Μόνωση πατωμάτων

Η χρήση πετροβάμβακα διασφαλίζει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Υψηλό επίπεδο προστασίας από τους ήχους πρόσκρουσης – τέτοια δάπεδα ανήκουν στην τάξη της βελτιωμένης ακουστικής προστασίας σύμφωνα με το υπάρχον Πρότυπο.
 •  Μειωμένη μετάδοση ήχων του αέρα μέσα από κατασκευές – αποτελεί εξαιρετικά απορροφητικό υλικό
 •  Θερμική προστασία – γκρουπ θερμικής αγωγιμότητας
 •  Αυξημένη πυροπροστασία του κτιρίου – είναι άκαυστο υλικό με εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία τήξης πάνω από 1000˚C
 •  Εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε πιθανόν άνισες περιοχές της βάσης – οι πλάκες είναι εύκαμπτες με σταθερά σχήματα
 •  Δεν υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν ηχητικές και θερμικές γέφυρες – καλή προσκόλληση στις άκρες των πλακών μειώνει την πιθανότητα σχηματισμού αποστάσεων ανάμεσα στις πλάκες
 •  Μεγάλη παράδοση στην εγκατάσταση – απλή και γρήγορη εγκατάσταση
 •  Πιθανότητα κατασκευής δαπέδου πάνω από τους αγωγούς εγκατάστασης – οι αγωγοί εγκατάστασης μπορούν να οδηγηθούν μέσα από το μονωτικό στρώμα

Κτυπογενής ήχος ονομάζεται ο ήχος που παράγεται όταν ένα δονούμενο αντικείμενο προσκρούει σε ένα άλλο, και μεταδίδεται μέσα από ένα στέρεο μέσο.

Οι ήχοι αυτοί, συναντούνται στα πατώματα των κτιρίων καθώς παράγονται από το περπάτημα, το σύρσιμο καρέκλας, τη λειτουργία των οικιακών συσκευών που είναι σε επαφή με το δάπεδο κτλ. Ένα συχνό φαινόμενο ενοχλήσεων και πολύ συνηθισμένος λόγος παραπόνων των ενοίκων. Η μόνωση των κτυπογενών ήχων πλέον απαιτείται, για να δημιουργηθεί ηχητική μόνωση.

Ένα φυσικό χαρακτηριστικό του ταβανιού που δείχνει την περατότητα για την ενέργεια του ήχου ονομάζεται επίπεδο εξομάλυνσης του κτυπογενούς ήχου, και η μονάδα μέτρησης είναι (dB).

Η κυριότερη μονωτική λύση για τους κτυπογενείς ήχους στην σύγχρονη τέχνη των πολιτικών μηχανικών είναι τα πλωτά δάπεδα.———

Εγκατάσταση πλωτών δαπέδων

Για την εγκατάσταση μιας κατασκευής πλωτού δαπέδου, η κατασκευή πρέπει να είναι στεγνή και επίπεδη:

 1. Πλαϊνα διαχωριστικά πετροβάμβακα Knauf Rock d=1cm, στους περιμετρικούς τοίχους έχουν ως σκοπό το διαχωρισμό της κατασκευής, απ’ τους τοίχους και την αποτροπή εμφάνισης ηχητικών γεφυρών, Για παράδειγμα αναφέρουμε τον αποκλεισμό της πλευρικής μετάδοσης του ήχου όταν το ύψος των διαχωριστικών πιο μεγάλο από το ολικό ύψος του πατώματος
 2.  Οι μονωτικές πλάκες του πετροβάμβακα είναι τοποθετημένες ακριβώς η μία δίπλα στην άλλη. Ο πετροβάμβακας που θα χρησιμοποιηθεί είναι ανάλογος του σκοπού του δαπέδου και του αναμενόμενου φορτίου:«υγρή» μέθοδος » «στεγνή» μέθοδοςPOD CLASSIC ≤ 2,0kN/m2POD PLUS ≤ 5,0kN/m2POD EXTRA ≤ 10,0kN/m2POD
 3.  PE or PVC μεμβράνη με επικάλυψη 10 – 15 εκατοστών, που πρέπει να είναι κολλημένο με απλή φαρδιά μονωτική ταινία. Η μεμβράνη αυτή, προορίζεται για την προστασία της μονωτικής επένδυσης από την υγρασία που δημιουργείται, κατά την διάρκεια της κατασκευής του υγρού κονιάματος εξομάλυνσης πατώματος ή όταν το δάπεδο βρίσκεται κάτω από μη θερμαινόμενο χώρο. Η μεμβράνη λυγίζει στην κάθετη θέση από την οριζόντια, μπροστά στον τοίχο, ακριβώς πάνω από τις άκρες των διαχωριστικών
 4.  Άκαμπτη πλάκα – εδώ χρησιμοποιούνται δύο τρόποι βάσει του εκάστοτε υλικού:                                                                                                                                                                                                                                        – υγρή μέθοδος: υγρό κονίαμα (screeded bed) το πετυχαίνουμε απλώνοντας σκυρόδεμα επί τόπου – σε πάχος που δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 4 εκατοστά (σημείωση: το πάχος εξαρτάται απ’ το φορτίο και τον βαθμό συμπίεσης της μονωτικής επιφάνειας – θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του κονιάματος). Ένα κονίαμα τέτοιας μορφής θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί με ενισχυτικό πλέγμα κατασκευασμένο από τις κατάλληλες ίνες.                                                                                                                                                                            – στεγνή μέθοδος: Οι πίνακες του στεγνού κονιάματος (νοβοπάν, βάση καπλαμά κ.τ.λ.) ενώνονται με καρφιά ή με κόλα. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τα όρια αντοχής που έχουν οι στεγνές πλάκες κονιάματος όπως και για συμβουλές σχετικά με την εγκατάσταση τους.
 5.  Ανάλογα με τη χρήση του χώρου, θα πρέπει να επιλεγεί η καταλληλότερη τελική επικάλυψη του πατώματος: Όπως το παρκέ, το laminate, τα κεραμικά πλακάκια κ.τ.λ. Πριν την τοποθέτηση τους, θα πρέπει να κόψετε με ένα μαχαίρι ότι περισσεύει (edge divides) και μεμβράνη πάνω από το ύψος της τελικής κατασκευής πλωτού πατώματος.

Μονώσεις πατωμάτων
Μόνωση για πάτωμα
Μονώσεις πατώματος
Πατώματα και μονώσεις

Σημειώσεις για εγκατάσταση:

– Οι μονωτικές πλάκες Knauf Rock θα πρέπει να τοποθετηθούν στην κατεύθυνση από τις άκρες του τοίχων προς την πόρτα.

– Κατά την κατασκευή ενός άκαμπτου πλαισίου, όλοι όλοι δρόμοι μεταφοράς που κατευθύνονται πάνω από τον πετροβάμβακα, πρέπει να είναι καλυμμένες με προσωρινά μονοπάτια.

– Άκαμπτες αρθρώσεις, οι ονομαζόμενες και ηχητικές γέφυρες, μπορούν να ελαττώσουν σημαντικά ή και να εξαλείψουν τη μόνωση των ήχων πρόσκρουσης. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης, είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσετε την κατασκευή πλωτού δαπέδου από τα άλλα δομικά στοιχεία και όποια άλλη εισβολή.

Σχετικά με την ενεργειακή απόδοση της κατασκευής, τα παραδείγματα θερμικής προστασίας της κατασκευής πατώματος είναι διαθέσιμα:

 • Μόνωση που γίνεται από το πιο χαμηλό, πιο δροσερό μέρος της κατασκευής – πάνω από χώρο που δεν θερμαίνεται ή ανοιχτά περάσματα ή pilotis – στα παρακάτω συστήματα (σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση και την λύση που παρέχουν τα σχέδια):
 • -αναρτημένο ταβάνι KR S ή KR SK • -επαφή πρόσοψης KR FAS
 • -βιδωμένες πλάκες KR P με υαλούφασμα
 • -εξαεριζόμενη πρόσοψη KR PVF Μόνωση που γίνεται από το υψηλότερο, πιο δροσερό μέρος του ημιώροφου – πάνω από απρόσιτη και μη θερμαινόμενη σοφίτα – απλά βάζοντας Knauf Rock KR S ή KR SK πλάκες σε 2 επιφάνειες. Προσοχή, ώστε οι πλάκες της υψηλότερης επιφάνειας να είναι στοιβαγμένες σχετικά με εκείνες της κατώτερης επιφάνειας, Για παράδειγμα: οι αρθρώσεις των πλακών των υψηλότερων και κατώτερων επιφανειών δεν θα πρέπει να ταιριάζουν. Μια τέτοια μόνωση είναι η πιο γρήγορη και η πιο οικονομική λύση.

Γυψοσανίδες Knauf

Innovo Constructions: Ολοκληρωμένες λύσεις