Μελέτες

Τι είναι η μελέτη;

Η ολοκληρωμένη μελέτη από την Innovo Constructions είναι το κλειδί της επιτυχίας για μια πετυχημένη κατασκευή χώρου (είτε επαγγελματικού είτε κατοικίας). Η σωστή και πλήρης μελέτη κάθε τεχνικού έργου είναι απαραίτητη για την ακρίβεια, την ταχύτητα και την ποιότητα υλοποίησής του. Η πληρότητα, ο κατάλληλος σχεδιασμός και η ακρίβεια αποτελεί προτεραιότητα για το εργατικό δυναμικό, έτσι ώστε η εκτέλεση του οποιουδήποτε έργου να καθίσταται εύρυθμη, ταχεία και σύμφωνη με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Ο ειδικός ερχόμενος σε επαφή και μελετώντας τον χώρο αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του ακινήτου, προλαβαίνει λάθη, αποφεύγει τις ατέλειες, στοχεύει σε μια αρμονική και ισορροπημένη αισθητική και λειτουργικότητα. Τα στάδια μιας μελέτης είναι αρκετά και εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης, την κατάσταση του ακινήτου και το μέγεθος της παρέμβασης στην υπάρχουσα κατάσταση του χώρου. Παρακάτω συνοψίζονται τα πιο βασικά:

  • Προμελέτη για την έρευνα της καταλληλότητας του χώρου
  • Αποτύπωση με επιμέτρηση και φωτογράφιση του ακινήτου
  • Σχεδιαστική πρόταση – εργονομία, διαρρύθμιση, σύμφωνη με τις ανάγκες της επιχείρησης του εργοδότη
  • Φωτορεαλισμός και δειγματισμός υλικών – Καθορίζεται η ταυτότητα, το ύφος, οι χρωματισμοί, η διακόσμηση, η επιλογή των υλικών, η μορφή των συνθέσεων και του εξοπλισμού. Η ακριβής απεικόνιση συμβάλει στην πλήρη αντίληψη της τελικής πρότασης κατασκευής για την ελαχιστοποίηση των λαθών, καθώς και στην ορθή κοστολόγηση του έργου.
  • Μελέτη φωτισμού – Ο κατάλληλος φωτισμός αποτελεί συνδυασμό τριών παραγόντων: της επάρκειας του φωτισμού, της αισθητικής αλλά και της οικονομίας. Στόχος είναι η οπτική άνεση και η ανάδειξη των μορφών μέσα σε μια φιλόξενη και ευχάριστη ατμόσφαιρα.
  • Merchandising (εμπορική αρχιτεκτονική) – η κατάλληλη προβολή των προϊόντων σε εμπορικά καταστήματα
  • Τελική κοστολόγηση εργασιών και χρονοδιάγραμμα – αναλυτικός προϋπολογισμός εργασιών και χρόνος περαίωσης του έργου

Κατά τον σχεδιασμό η δημιουργική ομάδα δίνει μεγάλη προσοχή στην πλήρη κατανόηση των επιθυμιών και των απαιτήσεων του επιχειρηματία. Η αποδοτική επικοινωνία συνεργούν στην καταγραφή των πραγματικών προσδοκιών του, στην σχηματοποίηση των αναγκών του και στη συνέχεια, στη επίτευξη της ιδανικής λύσης που εναρμονίζει την αισθητική με την λειτουργικότητα.

Πλήρης και μελετημένη ανάπλαση

Πόσο σημαντική είναι;

Ο σχεδιασμός σε επίπεδο τελικής εικόνας μέσω δισδιάστατων και φωτορεαλιστικών σχεδίων δίνει αξία στην διακόσμηση, στην ανακαίνιση ή στην ανακατασκευή ενός χώρου. Η διαρρύθμιση και η διάταξη των επίπλων και του εξοπλισμού εξασφαλίζει την λειτουργικότητα και την άρτια εκμετάλλευση κάθε τετραγωνικού μέτρου. Η πλήρης αντίληψη της πρότασης από τον επενδυτή επιτρέπει τις σχεδιαστικές διορθώσεις, πριν την έναρξη των εργασιών, αποφεύγοντας την σπατάλη χρόνου και χρήματος. Έτσι του δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις και στην βελτίωση της πρότασης μέχρι την οριστικοποίηση της λύσης εφαρμογής.

Μια πρωτοβουλία για μια ανακαίνιση χωρίς μελέτη οδηγεί σε μια επένδυση αμφιβόλου αποτελέσματος και οικονομικά ανεξέλεγκτου ύψους. Η εταιρεία κατευθύνει τον επενδυτή σχετικά με τον προγραμματισμό των απαιτούμενων εργασιών και εκτιμάει το ύψος των χρημάτων που τελικά θα χρειαστεί να διατεθεί. Η υπεύθυνη και επαγγελματική άποψη, μελέτη και επίβλεψη των ειδικών προστατεύει από λάθος αποφάσεις και ανώφελες ενέργειες.

Ο εργοδότης έχοντας μια ολοκληρωμένη μελέτη στα χέρια του μπορεί να επιλέξει το μέγεθος των επεμβάσεων που επιθυμεί να γίνουν άμεσα, αφήνοντας κάποιες εργασίες για το μέλλον, είτε λόγω οικονομικών δυσχερειών είτε έλλειψης χρόνου. Εφόσον όλες οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με την μελέτη, ότι κι αν επιλέξει, είναι σίγουρος για το τελικό αποτέλεσμα της επένδυσής του.

Η εκπόνηση της μελέτης εξασφαλίζει την αποδοτική επένδυση του εργοδότη πραγματοποιώντας το όραμά του. Εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα η τελική σχεδιαστική λύση ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους, αισθητικές, λειτουργικές, εμπορικές. Όσον αφορά επαγγελματικούς χώρους και εμπορικά καταστήματα, οι τεχνικές merchandising μπαίνουν σε εφαρμογή κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή αλλά και μετά το πέρας των εργασιών. Η ανάδειξη των προϊόντων οδηγεί στην αύξηση των πωλήσεων και στην προσέλκυση νέων πελατών.

Συνοψίζοντας, η ανάθεση μιας μελέτης στην Innovo Constructions είναι ενέργεια τακτικής για τον εργοδότη που μόνο κέρδος μπορεί να του αποφέρει. Η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας και η συνεχή τεχνική της κατάρτιση αποτελούν εγγύηση για μια ολοκληρωμένη μελέτη η οποία κατά την εφαρμογή της φτάνει σε αποτέλεσμα αντάξιο των προσδοκιών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η διαφορετικότητα του χώρου δημιουργώντας μια πρωτότυπη ταυτότητα που εκφράζει τον εργοδότη. Η εξατομίκευση πρωτότυπων ιδεών για την δημιουργία μοναδικών λύσεων που αναδεικνύουν την μορφή και την χρήση του ακινήτου εισάγουν δυναμικά τον χώρο στον σύγχρονο αυξημένο ανταγωνισμό.