• Συρταριέρα FarmaBox 42

  • Συρταριέρα FarmaBox 42 tecnyfarma

  • Συρταριέρα FarmaBox 42 tecnyfarma από την Innovo

  • Συρταριέρα FarmaBox 42 tecnyfarma από την Innovo Constructions

  • FarmaBox 42 Συρταριέρα φαρμακείου tecnyfarma από την Constructions

Συρταριέρα φαρμακείου FarmaBox 42 της tecnyfarma

Η συρταριέρα TF 42 με πλάτος μόλις 42,5cm, διαθέτει σύστημα ελέγχου ανοίγματος του συρταριού με ελαστικά τερματικά, τα οποία οριοθετούν το ομαλό κλείσιμο του συρταριού. Τα 3 μοντέλα συρταριών που διαθέτει εξασφαλίζουν την μέγιστη χρήση του αποθηκευτικού χώρου.

Χαρακτηριστικά – Πλεονεκτήματα

  • 100% ολική εξαγωγή για ολική εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου.
  • Πολλαπλές διαμορφώσεις σε μεγέθη.
  • Αυτόνομες και αυτοφερόμενες δομές.
  • Τηλεσκοπικό σύστημα ανοίγματος των συρταριών.
  • Τήρηση του κανονισμού σχετικά με τις πρότυπες εφαρμογές αποθήκευσης και διάθεσης.
  • 25 χρόνια ζωής.