• Επιγραφή φαρμακείου από την Innovo

Eπιγραφή φαρμακείου

Επιγραφή φαρμακείου με μεταλλικά ή πλαστικά φωτιζόμενα γράμματα. Απλή, κλασική επιγραφή για φαρμακεία με μεγάλη εξωτερική επιφάνεια κάλυψης.