Εξοπλισμός εργαστηρίου φαρμακείου

Πάγκοι εργαστηρίου φαρμακείων σχεδιασμένοι να φιλοξενούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα.

Οργανώνουμε τον εξοπλισμό του εργαστηρίου σας με τρόπο λειτουργικό. Ενσωματώνουμε πάγκο εργασίας, τα απαραίτητα ντουλάπια και ράφια, καθίσματα και όποιο άλλο αξεσουάρ απαιτείται.