Μελέτη ιατρείου ορθοπεδικού χειρουργού παίδων στο Μαρούσι    Η φιλοξενία νέων ατόμων στον χώρο αναμονής και στο γραφείο του ιατρού είναι αρκετά απαιτητική. Πολλές φορές οι ανήλικοι φορτίζονται συναισθηματικά, αγχώνονται σε υπερβολικό βαθμό, φοβούνται. Η συναισθηματική ωριμότητα και η ενσυναίσθηση του γιατρού να αντιμετωπίσει τόσο τις σωματικές...