Στάδια κατασκευής

Σ’ αυτό το σημείο σας εκθέτουμε ορισμένα παραδείγματα έργων μας σε 3 στάδια:

1ο στάδιο: αρχική ιδέα/αρχιτεκτονική μελέτη σε δισδιάστατη απεικόνιση πάνω στα υπάρχοντα δεδομένα

2ο στάδιο: φωτορεαλισμός-3D, στον οποίο πρόκειται για τρισδιάστατη απεικόνιση του έργου ογκομετρικά, με υλικά, υφές και φωτισμό, όπως θα ήταν στην πραγματικότητα

3ο στάδιο: υλοποίηση – κατασκευή. Είναι φανερό ότι οι διαφορές της τελικής φωτορεαλιστικής απεικόνισης και της πραγματικής φωτογραφίας του ίδιου χώρου είναι σχεδόν μηδαμινές.