Προδιαγραφές

Προδιαγραφές ιδρύσεως Οπτικού καταστήματος

προδιαγραφές ιδρύσεως καταστημάτωνΠροδιαγραφές για να ανοίξει σε ένα Οπτικό κατάστημα τμήμα φακών επαφήςΚατάλογος μηχανημάτων

Δικαιολογητικά Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά Καταστημάτων Άρθρο 2 ΦΕΚ 2496Β/2011Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειον...